Acasa

Proiectarea și/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se realizează numai de către operatori economici autorizați de ANRE, prin personal autorizat – pe tip de autorizații specifice lucrărilor.

Documentațiile tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemul de alimentare cu gaze naturale se întocmesc în conformitate cu prevederile normelor tehnice și ale legislației în vigoare.

Obligaţia de realizare a proiectului se consideră a fi îndeplinită în momentul în care proiectul este declarat conform de un verificator de proiecte atestat pentru categoria lucrării.

Competenţe ale verificatorilor de proiecte:

  • verificator VGd – atestat de către ANRE – pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, sistemele de distribuție închise și magistralele directe (“Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale”, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare;
  • verificator Ig – atestat de către MDRAP – pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale (“Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor”, art. 11, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995).